Home > Program

Program

Programı PDF formatında indirmek için tıklayınız…

09:00 Açılış Konuşmaları
Utku Şenol (Tıp Bilişimi Derneği Başkanı)
Kemal Kaplan (Yaşam Bilimleri ve Sağlıkta Bilişim Teknolojileri Derneği Başkanı)
Mustafa Mahir Ülgü (Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü)
09:45 Davetli Konuşmacı
Prof. Dr. Bedirhan Üstün – Sağlık Bilişiminde Birbirini Anlamak ve Semantik Interoperabilite
10:15 ARA
. A SALONU B SALONU
10:30 Panel I: Tıp Bilişiminde Yenilikler
Moderatör: Prof. Dr. Osman Saka
Doç. Dr. Adil Alpkoçak
Doç. Dr. Selim Aksoy
Yrd. Doç. Dr. Özgü Can
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Dalkılıç
Dr. Mehmet Kemal Özkan
Bildiriler I
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kemal Turhan
1. Nihat Burak Zihni, Sağlık Veri Seti Örneklerinin Homojenlik Analizi Teknikleri ve Gözetimli Öğrenme ile Sınıflandırılması
2. Muammer Albayrak, Eksik Veri Tamamlamada Kümeleme ve Maksimum Olabilirlik Yaklaşımı
3. Meryem Göral Yıldızlı, HBYS Verilerine İşlerlik Kazandırmalıyız
4. Aslı Suner, Web Destekli Eğitim Alan Biyoistatistik Lisansüstü Öğrencilerinin E-öğrenme Süreçlerinin Değerlendirilmesi
5. Tuğba Kurt, Akut Apandisit Nedeniyle Opere Edilen Hastaların Kümeleme Yöntemi ile Profillerinin Belirlenmesi
6. Mahmut Gülerce Şizofreni Hastalarının Sosyal Aktivite Takibi İçin Bir Mobil Uygulama
11:30 . Bildiriler II
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Yeşim Aydın Son
1. Gökhan Karakülah, Biyoenformatik Yaklaşımlarla Dokuya Özgü Yeni Transkriptlerin Tanımlanması ve Anotasyonu
2. Zeliha Aydın Kasap, Karar Ağacı ve Naive Bayes ile Malign Plevral Mezotelyoma Tanı Sistemi
3. Murat Alp Öztek, Difüzyon Tensör Görüntüleme ve TBSS: Metakognitif eğitimin beyaz cevher traktlarına etkisinin
4. Burçin Kurt, Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri için Cisplatin Tabanlı İlaç Direnci ile İlişkili Genlerin Yaşam Analizleri
5. Kadir Gök, TMS ile Kortikal Motor Haritalamada Orbicularis Oris Temsil Alanı
6. Emre Ercin, Endometriozise Metastaz Türevi Yaklaşım
7. Tayfun Toptaş, Endometrium Kanseri için Geliştirilen Web-tabanlı Nomogramın Dış Geçerliliğinin Değerlendirilmesi
12:30 Öğle Yemeği, E-MEDİVİP toplantısı
. A SALONU B SALONU
13:30 Panel II: Sektör oturumu
Moderatör: Yrd. Doç. Dr. İlker Köse
Dr. Beyza Kaymakoğlu (Orion Health)
Yücel Bağrıaçık (Havelsan)
Necat ÇAKMAK (Sisoft)
Hakan Karataş (Akgün Yazılım)
Ziya Bolgönül (Probel)
Seçilmiş Bildiriler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Oğuz Dicle
1. İlknur Buçan Kırkbir, SVM ile Tip 2 Diyabet Karar Destek Sistemi
2. Cansu Gündoğan, Uygun Radyolojik Tetkik İstemi İçin Hastane Bilgi Sistemine Entegre Otomatik Karar Destek Sistemi Tasarımı
3. Kemal Turhan, Koroner Bypass Yapılan Olgularda Postoperatif Dönemde Gelişen Atrial Fibrilasyon Gelişme Riski İçin Karar Ağacı Yöntemi Kullanılarak Bir Tahmin Modeli Önerisi
4. Ayşe Elvan Aydemir, MEFV Genetik Mutasyonunun Varlığının Klinik Bulgular ve Makine Öğrenmesi Yoluyla Tespiti
5. Serbülent Ünsal, Kişiselleştirilmiş Tıp Uygulamaları ve Bir Örnek
6. Çetin Bağcı, Paylaşılmış Klinik Enformasyon Modellerinin BilMedical® HBYS Dinamik Form Mimarisi Üzerinde Uygulanması
14:45 ARA
15:00 Sağlık Bakanlığı Çalışmaları
Moderatör: Umut ELMAS
Dr. Filiz İŞLEYEN – Sağlık Bilişimi Standartları
Gül SARIYILDIZ – Ulusal Sağlık Sistemi (USS)
Ayhan Ozan YILMAZ – Tele-radyoloji
Mehmet ALAGEYİK – Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS)
16:30 Akademik Buluşma:Türkiye’de akademik bir bilim dalı olarak sağlık bilişimi
Moderatör: Prof. Dr. Utku Şenol
(Tüm akademisyenlerin katılımı beklenmektedir.)
17:15 Kapanış
(11. Tıp Bilişimi Kongresini birlikte planlıyoruz.)

POSTERLER
1. Semiha Özgül, Gen İfadesi Zaman Serileri Hizalama Algoritmalarının Karşılaştırılması
2. Buket Şimşek, Bezier Eğrileri Kullanarak Deforme El Modeli İçin Bir Makine Öğrenme Algoritmasının Geliştirilmesi
3. Okan Oral, Kablosuz Veri Transferi ile Yürüme Analizi Sisteminin Geliştirilmesi
4. Nevruz İlhanlı, Yarışan Risklerin Varlığında Sağkalım Analizi ve Sağlık Alanında Bir Uygulama
5. Alirıza Arıbaş, Akademik Yayın Veri Tabanlarından Yararlanma Sorunları
6. Hazal Taş, NeuroSky Beyin Dalgası Sensörü Kullanılabilirlik Testi
7. Ülkü Ünsal, Sağlık Yönetiminde Sosyal Ağ Analizi Yaklaşımı
8. Hatice Aktaş, Fibromiyalji Hastalığı Risk Faktörleri Tespiti: Retrospektif Çalışma
9. Nesrin Çelik, Gen Varyasyonlarının Analizinde Kullanılan Biyoinformatik Araçların Karşılaştırılması
10. Mustafa Agah Tekindal, Belirleme ve Kantifikasyon Limiti Altında Kalan Dataların Değerlendirilmesi: Simulasyon Çalışması
11. Kemal Hakan Gülkesen, Şizofreni Hastaları Ne Tip bilgisayar Oyunlarından Hoşlanır?
12. Kemal Hakan Gülkesen, Akdeniz Çevresinde Biyomedikal Bilişimi Geliştirme Amaçlı Bir AB Projesi; BIOMED