Home > Önemli tarihler

Önemli tarihler

Sempozyum tarihi:  25 Mart 2017

Bildiri son gönderme tarihi : 7 Şubat 2017

Bildiri kabul bildirim son tarihi: 14 Şubat 2017

Düzeltilmiş bildirileri son gönderme tarihi: 20 Şubat 2017