Home > Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Sempozyum Tarihi

25 Mart 2017

Yer: Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Sıhhiye, Ankara

Dil: Toplantı dili Türkçedir.

Stand Alanı: Firmalar için stand alanı kurulacaktır. Daha fazla bilgi için Etiks Turizm’le temasa geçiniz.

Düzenleme Kurulu:
Dr. Adil Alpkoçak
Dr. Korhan An
Dr. Selen Bozkurt
Özdemir Can
Dr. Oğuz Dicle
Dr. Tayfun Enünlü
Dr. K. Hakan Gülkesen
Kemal Kaplan
Dr. Mustafa Özmen
Dr. Osman Saka
Dr. Yeşim Aydın Son
Dr. Cenk Tezcan
Dr. M. Mahir Ülgü
Dr. Fatma Zakaryan

Bilimsel Kurul:
Başkan: Prof. Dr. Osman Saka
Sekreter: Öğr. Gör. Dr. Selen Bozkurt

Prof. Dr. Sabahattin Aydın
Prof. Dr. Oğuz Dicle
Prof. Dr. Mustafa Özmen
Prof. Dr. Kemal Turhan
Doç. Dr. Adil Alpkoçak
Doç. Dr. Yeşim Aydın Son
Doç. Dr. Ahmet Yardımcı
Yrd. Doç. Dr. Uğur Bilge
Yrd. Doç. Dr. K. Hakan Gülkesen
Yrd. Doç. Dr. Haluk Özsarı
Yrd. Doç. Dr. Özgür Tosun
Yrd. Doç. Dr. Neşe Zayim