Home > Bildiriler

Bildiriler

Posterler en fazla 100×70 cm olacak şekilde hazırlanacaktır.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ SONA ERMİŞTİR
Bildiriler özet olarak gönderilecek, bir yazar birden fazla bildiri ile katılabilecektir. Kabul edilen bildiriler elektronik formatta hazırlanacak olan sempozyum bildiri kitabında yer alacaktır.

Bildiri formatı için tıklayınız…

Sempozyuma aşağıdaki konularda veya burada sözü edilemeyen tıp bilişimi ile ilgili diğer konularda bildiri gönderilebilir.

 • Biyoenformatik
 • Biyosinyal işleme
 • Değişim yönetimi
 • Elektronik sağlık kayıtları
 • Etik konular
 • Hemşirelik bilişimi
 • HL7
 • IHE
 • Kanıta dayalı tıp
 • Karar destek sistemleri
 • Kişisel sağlık kaydı
 • Kompleksite
 • Kurumsal deneyimler
 • Sağlık bilgi sistemleri
 • Sağlık bilgi sistemlerinde yazılım mühendisliği
 • Sağlık bilgi standartları
 • Sağlık bilgilerinin güvenliği
 • Sağlık bilişimi ve eğitim
 • Sağlık eğitiminde bilişim teknolojileri
 • Sağlık ekonomisi ve bilişim
 • Sağlık kurumları yönetimi ve bilişim
 • Sağlık kurumlarında iş süreçleri
 • Sağlıkta e-Dönüşüm
 • Sağlıkta geri ödeme
 • Sağlıkta Internet uygulamaları
 • Sağlıkta kalite yönetimi ve bilişim
 • Sağlıkta veri analizi
 • Sağlıkta veri madenciliği
 • Sağlıkta Web 2.0
 • Telesağlık ve mobil sağlık
 • Tıbbi görüntü analizi
 • Tıp bilişiminde değerlendirme
 • Tıp bilişiminde sosyal ve organizasyonel konular
 • Ulusal sağlık politikaları ve bilişim