Home > Bildiri gönderme

Bildiri gönderme

Yazarlar bildirilerini aşağıdaki örnek formatta formatta hazırlayacaklardır. Bildiri özetleri Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanabilecektir. Bildiri özetleri bilimsel kurul sekreterine selenb@gmail.com (Dr. Selen Bozkurt) gönderilecektir. Bilimsel kurul tarafından değerlendirilen bildirilerin hakem değerlendirme sonuçları ve sempozyumda poster ya da sözlü sunum olarak  kabulu e-posta yoluyla yazarlara bildirilecektir

Bildiri formatı için tıklayınız…