Sempozyuma davet

Saygıdeğer Sağlık Bilişimi İlgilileri,

Hep birlikte bir çağın değiştiğine tanık olduğumuz bu dönemde “Bilişim” ve “Sağlık”, adından en sık söz ettiren iki unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kavramları inceleyen disiplin olan “sağlık bilişimi” alanında ülkemizde azımsanmayacak bir deneyim bulunmaktadır. Türkiye’de şimdiye dek bir kısmı uluslararası katılımlı olmak üzere dokuz kez Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında ise 25 Mart 2017 tarihinde Ankara’da “Tıp Bilişiminde Yenilikler Sempozyumu” ve Ekim ayı içerisinde “Nesnelerin Interneti (Internet of Things – IoT)” ana teması ile uluslararası katılımlı X.Tıp Bilişimi Kongresi ile yeniden birlikte olmayı amaçlıyoruz. Dijital dünya ve teknolojinin insan sağlığını kaçınılmaz olarak etkilediği bir gerçektir. Öte yandan insan biyopsikososyal bir varlıktır. Bu nedenlerle bilişim teknolojilerinin sağlık alanında kullanılması büyük bir özen gerektirmektedir. Bunun için iyi bir planlama, çok yönlü bakış ve paydaşların etkin katılımı gerekmektedir. Bu etkinliklerimizde teletıp, sağlıkta e-dönüşüm, kamu-özel ortaklıkları gibi güncel ve köklü değişikliklerin çok yönlü olarak değerlendirilmesi, gelecek planlamaları ve var olan sorunlara özgü çözüm yollarının ayrıntılı olarak konuşulması planlanmıştır. Bu alanda çalışan bilim adamları ve öğrencilerin akademik perspektiflerinin etkinliklerimize apayrı bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Karar vericiler, akademisyenler, sağlık alanı yatırımcıları, sağlık çalışanları ve sektör temsilcilerinin bir araya gelmesinin hem ortak konularımızı paylaşmak hem de ilgililerin sosyal olarak kaynaşmaları için önemli ve gerekli olduğuna inanıyoruz. Bu etkinliklere sizleri davet etmekten büyük mutluluk duymaktayız.

 

 

Prof. Dr. Utku Şenol Kemal Kaplan
Tıp Bilişimi Derneği Başkanı Yaşam Bilimleri ve Sağlıkta Bilişim Teknolojileri Derneği Başkanı